Koronavirová krize totálně paralyzovala leteckou dopravu. Aerolinky po celém světě sčítají miliardové ztráty, drtivé většině z nich by bez pomoci státu hrozil bankrot.

Vlády již vynaložily na různou formu podpory aerolinek více než 85 miliard dolarů a další desítky miliard budou muset ještě vynaložit, aby zajistily potřebnou konektivitu a konkurenci. Chtějí tak zachránit odvětví, které celosvětově zaměstnává přes deset milionů lidí.
Stejný problém řešíme i my. Přestože nemůžeme létat, náklady na zaměstnance a údržbu letadel nás stojí měsíčně přes 150 milionů korun. Bez pomoci se neobejdeme, ale spolupracujeme s vládou a s podporou státu jsme schopní situaci zvládnout.

Za 22 let naší existence už jsme čelili mnoha výzvám i turbulencím. Jsme připraveni vás znovu co nejdříve spojit s okolním světem a dopravit vás do oblíbených destinací. Děkujeme za podporu a věříme, že se brzy zase uvidíme na palubě.

Příklady státní pomoci aerolinkám ve světě:

Příklady státní pomoci aerolinkám ve světě:

Kdo jsme?

Jsme Smartwings Group, český národní letecký dopravce. Možná jste s námi už letěli na křídlech společností Smartwings nebo ČSA. Pracuje pro nás na 2500 zaměstnanců, z toho je 640 pilotů a 1200 pracovníků palubního personálu. S jejich pomocí jsme v loňském roce přepravili téměř 10 milionu cestujících.

Naše letadla uzemnila mimořádná opatření jednotlivých zemí proti šíření pandemie koronaviru. Letecký průmysl se ze dne na den zastavil. I tak musíme každý měsíc zaplatit na povinných výdajích asi 150 milionů korun.

Předpokládané ztráty aerolinek kvůli mezinárodním opatřením v souvislosti s COVID-19 mohou dosáhnout až
350 miliard dolarů.

Vlády jednotlivých zemí poskytly již svým dopravcům pomoc ve výši 85 miliard dolarů.

Jaké způsoby pomoci aerolinkám uplatňují jednotlivé vlády ve světě:

1. Státní subvence

    – poskytnutí peněžních prostředků z veřejných rozpočtů s jasně daným účelem 

    – na část nutných výdajů jako jsou např. platy zaměstnanců

2. Státní úvěr
3. Záruka za úvěr u komerčních bank
4. Kapitálový vstup státu do společnosti
5. Znárodnění či úplné převzetí
6. Nákup akcií společnosti

Vlády jednotlivých zemí poskytly již svým dopravcům pomoc ve výši 85 miliard dolarů.

Jaké způsoby pomoci aerolinkám uplatňují jednotlivé vlády ve světě:

1. Státní subvence

    – poskytnutí peněžních prostředků z veřejných rozpočtů s jasně daným účelem 

    – na část nutných výdajů jako jsou např. platy zaměstnanců

2. Státní úvěr
3. Záruka za úvěr u komerčních bank
4. Kapitálový vstup státu do společnosti
5. Znárodnění či úplné převzetí
6. Nákup akcií společnosti

Proč by stát měl české aerolinky podpořit

Čelíme největší krizi v historii světových aerolinek

Vloni se aerolinky po celém světě, včetně nás, potýkaly s odstávkami letounů Boeing 737 MAX, které u řady z nich omezily provoz. Těžkou situaci jsme překonali, pandemie koronaviru představuje ale pro celé odvětví daleko tvrdší ránu. Historie nepamatuje, aby bylo odstaveno téměř 90 procent celosvětové flotily čítající přes 29 tisíc letadel. Počet realizovaných letů se globálně propadl na pětinu a v některých regionech světa se letecká doprava zastavila prakticky úplně. Asociace IATA očekává, že meziroční propad osobní letecké přepravy bude přes 50 procent. Aerolinky by kvůli situaci, kterou nezavinily, měly zaznamenat pokles tržeb o více než 300 miliard dolarů. Zatímco prodeje nových letenek poklesly prakticky na nulu, náklady na platy zaměstnanců a údržbu letadel či letecké systémy aerolinkám zůstaly. Dopravcům tak často chybí hotovost na vlastní provoz, balancují na hraně bankrotu a čekají na pomoc státu.

 

Vlády jednotlivých zemí již vynaložily na různou formu podpory aerolinek více než 85 miliard dolarů.

Jsme zdravá společnost. S podporou krizi zvládneme

Smartwings za 22 let své existence vykázaly pouze jedinkrát ztrátu, a to ztrátu účetní vyvolanou pohybem kurzu dolaru vůči české koruně. Od doby, kdy se Smartwings (dříve Travel Service) jako akcionář začal podílet na řízení ČSA, jsou v zisku i České aerolinie a vydělaly přes jednu miliardu Kč. Dividendy skupina Smartwings Group nevyplácí, vše v posledních letech reinvestujeme do rozvoje. 

 

Mimořádná opatření jednotlivých zemí proti šíření koronaviru zavřela hranice, a lidé tak nemohou cestovat. Na 50 letadel našich letadel Smartwings a ČSA sedí na zemi. I když nelétáme, musíme provádět pravidelnou údržbu, technické prohlídky, ale také vyplácet mzdy zaměstnancům. To nás stojí každý měsíc 150 milionů Kč a peníze začínají pomalu docházet. S podporou státu jsme ale schopní největší krizi v historii světových aerolinek zvládnout.

Nejsme charterový dopravce

Už dávno neplatí, že se soustředíme na charterové lety. Celých 70 % všech letů na křídlech Smartwings a ČSA tvoří pravidelné linky, zbylých 30 % jsou charterové lety. Na území České republiky je poměr pravidelných linek, které využívají i cestovní kanceláře, ještě vyšší (přes 90 %). Smartwings Group má 12 základen v 7 zemích a v letní sezoně denně operuje na 300 letů. Z ČR skupina zajišťuje letecká spojení do 80 destinací.

 

V roce 2019 s námi z a do České republiky letělo 6 milionů cestujících (5,4 milionu Praha, Brno 333 tisíc, Ostrava 236 tisíc, Pardubice 9 tisíc). Jen z/do Prahy v sezoně za den realizujeme až 150 letů a přepravíme 25 tisíc lidí.

Z celosvětového pohledu přepravíme téměř 10 milionů cestujících. Vloni jsme realizovali 62 301 letů a naše letadla přistávala na 410 letištích po celém světě.

Drtivá většina cestujících Smartwings jsou Češi

Z našich statistik jasně vyplývá, že letadla Smartwings a ČSA jsou pro Čechy hlavní, nejspolehlivější a cenově dostupnou cestou na dovolenou. V poměru počtu cestujících z a do České republiky na linkách Smartwings vyhrávají jednoznačně Češi. Tvoří 80 % všech cestujících. U ČSA je tento poměr opačný.

 

Každý rok dopraví skupina Smartwings do České republiky více než 2,5 milionu zahraničních cestujících. To má mimo jiné pozitivní vliv na tvorbu HDP.

Zaměstnáváme na 2500 lidí

Jako Smartwings Group zaměstnáváme téměř 2500 lidí. Z toho je 640 pilotů a palubní personál čítá 1200 lidí. Jen za loňský rok jsme našim zaměstnancům zaplatili na mzdách a dalších osobních nákladech 2,5 miliardy Kč. Na odvodech (sociální pojištění, zdravotní pojištění, nemocenské atd.) zaplatily společnosti Smartwings a ČSA za posledních pět let státu přes tři miliardy korun.

Pro pražské letiště jsme největší zákazník

Na Letišti Václava Havla Praha jsme největším přepravcem s celkovým podílem přes 30 % a jen loni jsme poplatcích zaplatili 1,9 miliardy Kč.

 

V roce 2019 s námi z a do České republiky letělo 6 milionů cestujících (5,4 milionu Praha, Brno 333 tisíc, Ostrava 236 tisíc, Pardubice 9 tisíc). Jen z/do Prahy v sezoně za den realizujeme až 150 letů a přepravíme 25 tisíc lidí.

Pomáháme české ekonomice

Jako národní letecký přepravce je Smartwings Group celkově významným přispěvatelem pro celou českou ekonomiku, jakým nemůže být žádná zahraniční společnost operující z českých letišť.

 

Skupina Smartwings Group zaměstnává téměř 2500 lidí, na odvodech (sociální pojištění, zdravotní pojištění, nemocenské atd.) zaplatily společnosti Smartwings a ČSA za posledních pět let státu přes tři miliardy korun.

 

 Na Letišti Václava Havla Praha, které paří státu, je Smartwings Group největším přepravcem s celkovým podílem přes 30 %. Jen loni za služby a na poplatcích zaplatila 1,9 mld. Kč.

 

 Smartwings a ČSA se řadí mezi významné exportéry služeb, a to s objemem exportu ve výši více než 10 mld. Kč (2019).

 

Nepřímo přispíváme ekonomice prostřednictvím plateb dodavatelům se sídlem na území České republiky. V loňském roce to bylo až 7,2 miliardy Kč za dodávky služeb a zboží. Patří sem třeba údržba letadel prostřednictvím českých firem, služby českých letišť, Řízení letového provozu, pozemní odbavení cestujících, letadel, nákladu (handling), výcvik posádek, ubytovací zařízení a další.

Jsme důležitou českou infrastrukturní společností

V dokumentech schválených vládami ČR „Dopravní politika ČR pro období 2014 - 2020 s výhledem do roku 2050“ a „Koncepce letecké dopravy pro období 2016-2020“ je mimo jiné uveden tento strategický cíl České republiky:

Vzhledem ke strategickému významu obchodní letecké dopravy pro ČR bude nutné do budoucna zachovat konkurenceschopnost daného odvětví, zejména pak leteckých dopravců. Z pohledu ČR bude potřebné podporovat existenci vyvážené struktury českých leteckých dopravců provozujících obchodní leteckou dopravu, která bude poskytovat široké spektrum služeb v oblasti pravidelné i nepravidelné letecké dopravy včetně segmentu „business aviation“ a která bude zajišťovat dostatečnou konektivitu a dopravní obslužnost ČR pomocí ucelené sítě linek včetně vybraných linek dálkových. Vzájemná koexistence různých obchodních modelů leteckých uplatňovaných v obchodní letecké dopravě, jako například modely pravidelných a nepravidelných služeb či leteckých služeb z bodu do bodu a síťových služeb, bude důležitá ve vztahu k cestující veřejnosti i dalším uživatelům letecké dopravy."

 

Nejen v krizových situacích se aktivně podílíme na zajištění dopravy strategického materiálu a na repatriaci českých občanů do ČR ze zahraničí. Provozujeme také speciální lety pro OSN, NATO, humanitární organizace a účastníme se tak naplnění potřeb významných mezinárodních institucí a přispíváme k dobrému jménu naší země.

 

Smartwings a ČSA jsou opakovaně držitelem osvědčení IOSA (IATA Operational Safety Audit) představující nejpokročilejší standardy provozní bezpečnosti a kvality v letecké přepravě.

Kde se o nás mluví

Smartwings Group v číslech

  • V roce 2019 Smartwings Group zaplatil svým zaměstnancům na mzdových a dalších osobních nákladech 2,5 miliardy Kč.
  • Smartwings a ČSA se řadí mezi významné exportéry. V roce 2019 objem exportu dosáhl 10 miliard Kč.
  • V roce 2019 Smartwings Group realizoval celkem 62 301 letů, letadla přistávala na 410 letištích po celém světě a přepravila téměř 10 milionu cestujících.
  • 85 % českého trhu využívá linek Smartwings Group prostřednictvím cestovních kanceláří. Zajišťuje letecká spojení do 80 destinací.
  • Každý rok Smartwings Group přiveze do České republiky více než 2,5 milionu zahraničních cestujících.
  • Smartwings Group zaměstnává téměř 2500 lidí.